Talk with Astrologers  

Availabel balance : ₹ 0

आचार्य किशन जी

Exp: 11 Years

₹ 15/min

Again Login : Nov 23-2023 11:53:00

Verified
Dr Viney

Vedic Indian Astrolo...

Sanskrit, English...

Exp: 20 Years

₹ 11/min

Again Login : Apr 05-2024 12:38:07

Verified
Om Prakash Shastri

Jyotish ,& Vashtu Sh...

Hindi...

Exp: 41 Years

₹ 10/min

Again Login : Jun 22-2024 10:05:49

Verified
Acharya Harsh Gautam

Vedik Astrology, Vas...

Hindi, Marwari...

Exp: 5 Years

₹ 17/min

Again Login : Mar 13-2024 02:30:28

Verified
Acharya Shankar Lal

ayurved se acharya...

hindi...

Exp: 40 Years

₹ 15/min

Verified
Acharya Jaydeep Sharma

astrology...

Sanskrit Hindi...

Exp: 13 Years

₹ 15/min

Again Login : May 17-2024 06:14:49

Verified
Acharya Dinesh Sharma

astrology...

hindi...

Exp: 7 Years

₹ 15/min

Again Login : Jan 01-2024 11:18:33

Verified